Zoeken

Disclaimer


Disclaimer         

Algemeen
Poltisteam spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Poltisteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Poltisteam geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan  Poltisteam geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Poltisteam garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gelinkte internetsites
Poltisteam draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Poltisteam de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. 
Met uitzondering van :  www.vaporetto.nl - www.stoomreiniger.nl

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Poltisteam aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.  Poltisteam behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Handelsmerken en logo's
Het eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze site en/of op enige andere websites van Poltisteam voorkomen, berust bij Poltisteam. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poltisteam. Hier komt de info behorende bij 'Privacy Policy'.